COMUNA RADULESTI

JUDETUL IALOMITA

EVIDENTA PERSOANEI

    Conform datelor rezultate in urma recensamintului populatiei si locuintelor din anul 2002, populatia comunei a fost de 3504 locuitori, ocupatia de baza a acestora fiind agricultura in care sunt sunt angrenati majoritatea.
    Structura pe sexe a populatiei cuprinde:
  • 1670 locuitori de sex masculin
  • 1834 locuitori de sex feminin,
    Din punct de vedere al etniei:
  • 3474 romani
  • 30 rromi.
    In ceea ce priveste numarul de locuitori structurat pe grupe de varsta acesta se prezinta conform datelor de la Recensamantul Populatiei si Locuintelor din 2002, astfel:

Varsta Numarul de locuitori
0-4 ani 151 locuitori,
5-9 ani 130 locuitori,
10-14 ani 175 locuitori,
15-19 ani 215 locuitori,
20-24 ani 220 locuitori,
25-29 ani 91 locuitori,
30-34 ani 85 locuitori,
35-39 ani 130 locuitori,
40-44 ani 170 locuitori,
44-49 ani 230 locuitori,
50-54 ani 350 locuitori,
55-59 ani 436 locuitori,
60-64 ani 390 locuitori,
65-69 ani 280 locuitori,
70-74 ani 138 locuitori,
75-79 ani 150 locuitori,
80-84 ani 121 locuitori,
85 ani si peste 41 locuitori.

    Conform datelor rezultate in urma efectuarii Recensamintului general agricol din 2002 - 2003, la nivelul comunei Radulesti sunt 1378 de gospodarii ale populatiei.