COMUNA RADULESTI

JUDETUL IALOMITA

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Incepand cu data de 17 ianuarie 2020 se pot ridica de la primaria comunei Radulesti, compartimentul Registru Agricol, extrasele de carte funciara pentru informare pentru tarlalele 206, 244 si 247.RELATII LA TELEFON/FAX: 0243282412
E-MAIL: primaria.radulesti@yahoo.com

» Specificatii tehnice intabulare - Specificatii intabulare
» Opis sector 1 - Opis sector 1
» Plan cadastral sector 1 - Sector 1
» Opis sector 2 - Opis sector 2
» Plan cadastral sector 2 - Sector 2
» Opis sector 3 - Opis sector 3
» Plan cadastral sector 3 - Sector 3
» Anunt publicare S11 - Anunt publicare S11