COMUNA RADULESTI

JUDETUL IALOMITA

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MESAJ PRIMARhttps://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

https://respectreciproc.ro/

CONT UNIC CONFORM O.M.D.R.A.P.F.E. NR. 7166/2017
RO78TREZ39321A470400XXXX
Creantele fiscale locale care se platesc in contul unic deschis de catre organele fiscale locale sunt amenzile contraventionale

IN ATENTIA CONTRIBUABILILOR CARE VOR SA ACHITE IMPOZITELE SI TAXELE PRIN BANCA SAU TREZORERIE:
1. Impozitul pe cladiri PERSOANE FIZICE se achita in contul: RO14TREZ3932107020101XXX
2. Impozitul pe terenul intravilan (loc de casa sau aferent constructiei) PERSOANE FIZICE se achita in contul:  RO58TREZ3932107020201XXX
3. Impozitul pe terenul din extravilan se achita in contul: RO55TREZ3932107020203XXX
BENEFICIAR: COMUNA RADULESTI
COD FISCAL: 4364764
TREZORERIA URZICENI

                                        ANUNT

Comuna Radulesti anunta finalizarea lucrarilor la proiectul cu titlul „Amenajare loc de joaca”, proiect finantat cu sprijinul financiar al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Ialomita, prin Programul Judetean de Dezvoltare Locala Ialomita - 2020.

Obiectiv:

Realizarea unui loc de joaca in suprafata de 815 mp;

Imbunatatirea serviciilor educationale, sociale, cultural-recreative si distractive pentru copiii din cadrul comunitatii locale;

Imbunatatirea spatiilor publice si adoptarea conditiilor de protectie a mediului inconjurator.

Valoarea totala a contractului este de 319.049,68 lei, dupa cum urmeaza:
Contributie ADI Ialomita: 200.000 lei

Contributie U.A.T. Radulesti: 119.049,68 lei;

Prin finalizarea investitiei au fost atinse obiectivele preconizate a fi realizate prin implementarea proiectului:

Obiectiv general:

Infiintarea unui parc pentru copii la standarde ridicate.

Obiective specifice:

Realizarea unui loc de joaca in suprafata de 815 mp;

Imbunatatirea serviciilor educationale, sociale, cultural-recreative si distractive pentru copiii din cadrul comunitatii locale;

               Imbunatatirea spatiilor publice si adoptarea conditiilor de protectie a mediului inconjurator.

  
                                              

              


PREZENTARE LOCALA

    Zona care cuprinde comuna Radulesti se afla situata la limita dintre extremitatea nordica a Campiei Romane, subunitate a Campiei Vlasiei, cu Campia de subsidenta care din punct de vedere genetic este o campie aluviala de divagare, slab fragmentata, inundabila, dezvoltata la poala campiei premontane.
    Din punct de vedere hidrografic principalul curs de apa este raul Prahova, care intrat in zona de campie prezinta un curs cu meandre largi, cu o directie de curgere NNV - SSE, situat pe rampa nordica a localitatilor Movileanca, Rasimnicea si Radulesti, sate apartinatoare comunei Radulesti. Pe acest tronson malul drept al raului Prahova are altitudini variabile intre 78 si 82 m cu aspect de coasta
.

VANZARE TEREN


Proceduri de vanzare a terenurilor